4/a'lı sigortalılar (eski SSK) emekli olunca ne kadar maaş alacaklar?

01.10.2008'den sonra emekli olacak 4/a'lı sigortalılar için emekli maaşının hesaplanması iyice karmaşık hale gelmiştir. Hesaplama sırasında sigortalının 01.01.2000 öncesi çalışmaları (A1),  01.01.2000 - 30.09.2008 arası çalışmaları (A2) ve 01.10.2008'den sonraki çalışmaları (B) için, tahsis talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden ayrı ayrı hesaplanacak olan maaşlar bu 3 dönemdeki prim ödeme gün sayıları ile orantılanacak ve nihai maaş (C) hesaplanan 3 kısmi aylığın toplamından oluşacaktır.

Maaş Formülü C = A1 + A2 + B şeklinde olacaktır.

Kuruşu kuruşuna maaşın hesaplanması kurum dışında neredeyse imkansızdır. Zira sistemin karmaşıklığına bir de sigortalıların farklı pozisyonlarda (4/a, 4/b, 4/c) veya 01.10.2008 öncesi için farklı kurumlarda (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, v.d.) geçen sigortalılık sürelerinin bulunması, hizmetlerin birleştirilmesi, fiili hizmet zamları, itibari hizmet zamları, askerlik borçlanması, analık borçlanması, yurtdışı borçlanması, mevzuattaki boşluklardan dolayı kurum ile sigortalı arasındaki hukuksal uyuşmazlıklar, v.s. eklendiğinde bu işin zorluğu ortaya çıkmaktadır. Maaş hesaplayabilmek için gerekli olan tüm verilere sahip olmakta sigortalı açısından zordur.

Veri Girişlerinde dikkat edilecek hususlar:

 

 

>> Devam Et >>

 

Görüş ve önerileriniz için : iletisim@emeklimaasim.com